Tất cả
[365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M

Hắn từ nhỏ đã muốn làm cảnh sát. Lúc chơi trò chơi hắn luôn làm quỷ, luôn là kẻ đi bắt người, ngay cả khi trưởng thành cũng vậy. Hằng năm, thành phố này đều có gần trên trăm vụ án trộm, mà tỷ số phá được án trộm rất thấp, người dân không tìm thấy vật bị mất thì đối với cảnh sát chính là khinh thường, thậm chí còn nghi ngờ họ khất án.

cấp trên đối với cấp dưới bọn họ cũng tạo áp lực không nhỏ, thật ra nguyên nhân đương nhiên chính là tuyên bố muốn làm giảm hơn 500 tên tội phạm của ngài thị trưởng mới nhậm chức vào năm ngoái. Xã hội hình chữ M là xu hướng toàn cầu hóa,

Trên thế giới này giai cấp tư sản dần dần mất đi lực cạnh tranh bị trở thành tầng lớp trung hạ lưu. Xã hội thay đổi, người giàu càng giàu thêm, kẻ nghèo càng nghèo đi, một bộ phận ở giữa hai thái cực này bị nhốt lại rồi biến mất. Những nhân vật trong xã hội hình chữ M chính là chứng minh sự xuất hiện của hai thái cực giàu - nghèo.Bình luận truyện