Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam XứngFULL

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng full

Tác giả: Diệp Ức Lạc
Đọc từ đầu

Nằm ở trên giường Mộ Thần lại yên tĩnh mà suy nghĩ mọi việc lại nghiêm túc tự hỏi, hắn tự hỏi chính bản thần mình liệu khi hắn xuyên tới một vị sẽ vì Bạch Liên Hoa từ hôn, sẽ vì Bạch Liên Hoa vung tiền như rác, sẽ vì Bạch Liên Hoa mà cùng nam chủ đánh nhau, cuối cùng lại hại chết phụ thân, kết quả hắn cũng sẽ bị chết oan chết uổng, hắn nên làm cái gì bây giờ?!!!

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương