Truyện Kể Chín ĐêmFULL

Truyện Kể Chín Đêm full

Tác giả: Tiêu
Đọc từ đầu

Sư tỷ! Sư tỷ cho đệ đệ theo với! Đệ cũng muốn thành tiên mà!!! »

« Tịnh Thủy… Sư tỷ giờ đã đắc đạo viên mãn, đệ tu hành còn chưa đủ đến ngày phi thăng a… »

« Vì cớ gì? Sư phụ đã từng nói huệ căn của đệ không tồi mà? Đệ cũng thực chăm chỉ tu luyện, một khắc không dám bỏ! Vì cớ gì sư ca, sư tỷ lần lượt đều thăng Tán Tiên, đệ vẫn không thoát khỏi thân thể phàm thai đây? Vì cớ gì, Không Công Bằng … »

« Ai, ai… Tịnh Thủy à, thành tâm của đệ thấu thiên động địa, sư tỷ đã thay đệ hướng thần tiên cầu xin, chính là, nhất thế trần duyến* (duyên phận một đời) của đệ còn chưa hoàn, chỉ khi nào hoàn được trần duyến đệ mới có thể đắc đạo phi thăng…”

« Nhất thế trần duyến? »

« Đúng, đệ còn vướng duyên phận một đời, chỉ khi nào tìm được người đó, bên nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay thì đệ mới cắt đứt được duyên trần. »

« … đợi đến lúc chết mới viên mãn trần duyên! Chết rồi làm sao thành tiên được? »

« … Ai, ít nhất kiếp sau của đệ cũng có thể đắc đạo ngay lập tức rồi, con đường tu luyện của đệ chung quy cũng chỉ thiếu mỗi bước đó nữa thôi… »

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương