Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong VãnFULL

Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn full

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm
Đọc từ đầu

Nếu là vậy, hãy thử nhìn người này đi!

Bắc Ngũ tỉnh lục lâm minh chủ, trụ cột vững chắc của nghĩa quân kháng Kim, võ công cái thế, nhưng thực chất chỉ là một tên ngốc – Tạ Khiếu Phong!

Hắn muốn có thứ gì thì nhất định phải đoạt được thứ đó, muốn làm chuyện gì cũng nhất định phải làm cho bằng được!

Dẫu cho mệnh trời đã định, hắn cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, khiến cho kẻ khác phải giương mắt mà nhìn!

Điều kí điệp luyến hoa. Đông phong vãn

Liễu khốn đào thung xuân ý lại,

Họa khả lan chu,

Tịch chiếu ba quang xán.

Mạc đạo đông phong kim tuế vãn,

Yên mông thủy trứu xuân tâm loạn.

(Liễu nhác, đào lười, xuân ý biếng

Thuyền lan như họa lướt trên dòng

Ánh chiều sóng sánh trong làn biếc

Chớ nói gió xuân năm nay muộn

Khói sóng mơ hồ loạn xuân tâm.

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương