Tất Cả Vì EmFULL

Tất Cả Vì Em full

Tác giả: Lạc Tuyết Tịch
Đọc từ đầu

Nội dung truyện vô cùng đơn giản chỉ kể về cuộc sống làm sủng thê của Lãnh tổng đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn bên trong còn là lão đại của một tổ chức xã hội đen vậy mà lại yêu vợ hết mức và công cuộc tranh giành mẫu thân của 2 tiểu bảo bối...

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương