Ngã Dục Phong ThiênFULL

Ngã Dục Phong Thiên full

Tác giả: Nhĩ Căn
Đọc từ đầu

Nếu ta muốn có, thiên không thể không.

Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!

9.0

1 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương