Lưỡng Trọng ThiênFULL

Lưỡng Trọng Thiên full

Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn
Đọc từ đầu

Tẫn Trọng đang thực hiện nhiệm vụ làm thế thân, nhưng sau khi hoàn thành liệu hắn có thể tử tâm ly khai? A, muốn nói mình là thế thân, ngươi cũng quá đề cao chình mình… Tần Trọng cũng hiểu rõ được bản thân tướng mạo bình thường, cùng với người Đạm Nguyệt Ngân yêu tha thiết một điểm cũng không giống. Cứ như vậy ly khai là tốt nhất cho dù sẽ tan nát cõi lòng, thân tử… Mà thôi! Để hắn dùng cả đời này đổi lấy hạnh phúc của Đạm Nguyệt Ngân, hắn kiếp sau kiếp sau cũng không nguyện tái kiến Đạm Nguyệt Ngân … Chết không vào luân hồi, để hồn phách tiêu tán. Một đạo sấm sét đưa hồn phách tứ tán của hắn một lần nữa tụ tập, định nhãn đã thấy Đạm Nguyệt Ngân ôm ấp thi thể của hắn! Đạm Nguyệt Ngân chẳng lẽ hận hắn đến vậy sao, dù hắn đã chết cũng không buông tha mà?!

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương