Hoàng SủngFULL

Hoàng Sủng full

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Đọc từ đầu

Nữ nhân trong chốn hậu cung ai mà không muốn được hoàng đế sủng hạnh nhưng cũng chỉ duy nhất là nàng lại không muốn điều đó.

Mà nàng lại là hoàng hậu nhưng Hoàng Đế lại càng muốn sủng nàng.

(Không muốn làm Hoàng Hậu × Hoàng Đế càng muốn nàng làm Hoàng Hậu)

Lời văn ngọt, nam chủ bị bệnh xà tinh, hậu cung chỉ có một người nữ chủ.

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương