[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh MộngFULL

[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng full

Tác giả: Tạ Họa Bình
Đọc từ đầu

Gió thu chợt nổi, nhạn Bắc bay về phương Nam, đã trông khanh mấy độ, khanh có hiểu chăng?

(Trích “Quân Tri Hiểu – Kết Kết”)

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương