Đông CungFULL

Đông Cung full

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Đọc từ đầu

Có con chồn bước lang thang,

Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.

Lòng em luống những sầu bi.

Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ?

Lang thang chồn bước một mình.

Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.

Lòng em luống những bi sầu,

Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm?

Có con chồn bước một mình,

Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ.

Lòng em lo ngại sầu bi:

Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ?

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương