Chước Phù DungFULL

Chước Phù Dung full

Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu
Đọc từ đầu

Tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều theo quy luật nhân quả.thiện nhân ắt có thiện quả

Có thể ông trời thương xót cho nàng có tầm lòng hiền lành, không đành lòng để nàng bước vào biển sinh tử*.

Để nàng sống lại.

Kiếp trước, bể khổ thăng trầm.

Kiếp này, dục hỏa trùng sinh.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó là c

0.0

0 Bạn đánh giá

Mời Bạn để lại đánh giá

Chương cuối

Danh sách chương